Ondertekening intentieverklaring in Museumpark Archeon

Ondertekening intentieverklaring in Museumpark Archeon

26-08-2022

Ondertekening intentieverklaring in Museumpark Archeon
Op donderdag 25 augustus 2022 ondertekenden Arjan de Zeeuw namens staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu van het ministerie van OCW, Willy de Zoete, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, Jan Jehee van de Stichting Museumpark Archeon en Anouk Noordermeer, wethouder van Alphen aan den Rijn het document over de afronding van de restauratie van de Zwammerdamschepen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Arena van Museumpark Archeon. Hierbij waren 400 onderzoekers en wetenschappers uit dertig landen van het XXV Limes Congres aanwezig. 

 Er wordt samengewerkt door gemeente, provincie, het Rijk en Museumpark Archeon om de Romeinse schepen te restaureren die in de jaren 70 van de vorige eeuw in Zwammerdam zijn opgegraven. De werelderfgoed-status van de Neder-Germaanse Limes en het daaraan gekoppelde Limes Feestjaar 2022 zijn de aanleiding voor het ondertekenen van deze intentieverklaring. Hierin wordt door alle partijen de intentie uitgesproken om de restauratie van de Zwammerdamschepen tot stand te brengen.

Zorgvuldige restauratie Zwammerdamschepen
De collectie Zwammerdamschepen is via Batavialand Lelystad in bruikleen gegeven aan Museumpark Archeon om te restaureren en tentoon te stellen. In 2015 is daarvoor een deel van de Rijkscollectie van Batavialand naar Alphen aan den Rijn geplaatst. Met bijdragen vanuit het Mondriaanfonds, de subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland en de Economic Development Board Alphen (EDBA) van de gemeente Alphen aan den Rijn worden de schepen nu door vrijwilligers en specialisten gerestaureerd. De samenwerkende partijen verwachten met de schepen op een aansprekende manier te laten zien hoe belangrijk de Romeinse tijd is voor de hedendaagse cultuur van dit gebied.

Gedeputeerde De Zoete: ‘De restauratie van de Zwammerdam schepen is een prachtig voorbeeld van een meerjarig samenwerkingsproject vanuit het brede Limes netwerk dat past binnen het Zuid-Hollandse erfgoedbeleid en onderdeel is van het UNESCO Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes.’

Vanuit de Netwerktafel Erfgoedlijn Neder-Germaanse Limes wordt geadviseerd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over projecten die passen binnen de doelstellingen van het Zuid-Hollands erfgoedbeleid en zich onder andere richten op publieksbereik. Zo kunnen belangstellenden via (digitale) routes dit bijzondere erfgoed beleven op verschillende plekken langs de Neder-Germaanse Limes in Zuid-Holland.   

Liesbeth Spies Burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn:
'Trots op al de verbonden wetenschappers en onderzoekers en om als Alphen aan den Rijn onderdeel te zijn van de Internationale Romeinse Limes van Groot Brittannië tot ver in Oost-Europa. Met de bijzondere vondsten in Zwammerdam die in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn opgegraven bij Ipse de Bruggen. Nu, na conservering en ter beschikking stelling van de RCE en de Bataviawerf in Lelystad, wordt de collectie gerestaureerd en opgewerkt op de werf in Archeon. Deze bijzondere museumcollectie scheepsarcheologie en het ambacht van boten- en scheepsbouw verdient een Romeins scheepvaartmuseum zodat het getoond kan worden aan het grote publiek!’

Staatssecretaris van OCW, Gunay Uslu: ‘De intentieverklaring die we vandaag tekenen biedt perspectief om deze geslaagde samenwerking met succes voort te zetten. De Zwammerdamschepen zijn onderdeel van de Rijks Maritieme Erfgoed Collectie. Ik ben verheugd dat ik vanuit OCW, samen met de experts van Batavialand, deze bruikleen mogelijk kon maken. Met de intentie om deze bijzondere Romeinse schepen op te nemen in de tentoonstelling verrijken we de maritieme etalage van Nederland en wordt dit erfgoed ook voor een breed publiek zichtbaar en toegankelijk.’

Limes Congres XXV
Het internationale Limes Congres vindt deze week voor de 25e keer plaats in Nijmegen. Het gezelschap heeft het Museumpark en de Romeinse Zwammerdamschepen bezocht en waren aansluitend aanwezig bij de feestelijke ondertekening.

Ondertekening intentieverklaring.jpg

Meer lezen?

  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!
  • Longlist Archeon Thea Beckman Prijs 2024
  • Goden, gemmen en geluk. Romeinse zegelringen van de Limes

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design