Mijlpaal ontdekt aan de Limes

Mijlpaal ontdekt aan de Limes

20-04-2023

Groot nieuws vanuit de archeologische wereld. Er zijn namelijk (delen van) een Romeinse mijlpaal gevonden! Deze bijzondere vondst werd afgelopen week gedaan op de vindplaats in Westvaartpark (Hazerswoude-Rijndijk). Het is daarmee de eerste mijlpaal die gevonden is langs de Limesweg.

Zo’n 50 tot 60 grote stukken van rood zandsteen zijn opgegraven. Deels onderdeel van het voetstuk en deels onderdeel van de pilaar. Op een aantal delen is zelfs tekst te zien! De stukken worden momenteel voorzichtig schoongemaakt, zodat ook eventuele verfresten getraceerd en onderzocht kunnen worden. Later wordt geprobeerd het geheel (digitaal) in elkaar te puzzelen.

Mijlpaal foto 1.jpg   Mijlpaal foto 2.jpg

Op foto 1 zie je de links boven AS staan en linksonder waarschijnlijk ook een S of een C. Op foto 2 staat CO, mogelijk afkomstig van het woord consul.

Mijlpalen zoals deze zijn zeldzaam in Nederland. Er zijn er slechts acht bekend, waarvan zeven uit de provincie Zuid-Holland. In 2005 is er een mijlpaalfragment gevonden in Rijswijk (te zien in het Archeologiehuis in Archeon). Uit de tekst op de mijlpaal valt op te maken dat de deze geplaatst is tijdens de regeerperiode van Keizer Caracalla, 211-217 na Chr. Ook één van de Haagse mijlpalen was ter meerdere eer en glorie aan hem gericht. Waarschijnlijk stonden ze alle langs dezelfde Romeinse weg. 

Nog meer ontdekkingen
Naast de mijlpaal zijn ook andere vondsten gedaan op de vindplaats langs de Limes. Zo zijn delen van houtconstructies gevonden (mogelijk onderdelen van een dam, brug of van de Limesweg). Maar het topstuk is de vondst van een houten plankje, een tabula ansata met een spijker erdoor. Dit ‘tafeltje met handvaten’ wordt wel eens gevonden van metaal en er zijn stenen varianten bekend, maar onze houten plank is uniek in Nederland, mogelijk zelfs in noordwest Europa. Het plankje is waarschijnlijk ergens tegenaan gespijkerd geweest, want de spijker zat er nog in.

Plankje.jpg

Na de vondst is het object ingepakt en overgedragen aan het bedrijf dat de conservering doet. Zij gaan het plankje schoonmaken, op verfresten onderzoeken, proberen te dateren en conserveren. Mogelijk komen teksten tevoorschijn en of daar nog wat op staat over een god, eigenaar, door wie het is opgehangen of anderszins.

 

 

 

Meer lezen?

  • Nationale bijentelling
  • Ridder in Orde van de Ster van Italië
  • Schots Weekend
  • Nieuwe voorzitter VVvA: Bert Huisman

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design