Martinus

Martinus

04-11-2022

De heilige Maarten verbindt prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen.

Hij werd geboren in het Romeinse Rijk en diende als legionair. Maar daar groeide zijn tegenzin om te vechten. En op een dag zei hij: “Zet mij maar aan het front, maar wapens zal ik niet dragen”. Op het laatste moment ging de strijd niet door, omdat de vijanden vrede sloten met de Romeinen.

Daarna trok Martinus zich terug op een verlaten eiland. Hij at wortels en planten zonder daarover kennis te hebben. Toen hij op sterven na dood was omdat hij een giftige plant had gegeten, genas hij zichzelf door gebed. Sinds zijn tiende jaar was hij christen, iets dat in die tijd nog niet heel gewoon was. Zijn ouders vonden het maar niets.

Hij kon niet alleen zichzelf genezen, maar ook anderen. Op een dag werd hij bij een zieke geroepen in de stad Tours. Toen hij daar aankwam, werd hij tot bisschop gewijd, iets wat hij eigenlijk helemaal niet wilde. Toch aanvaardde hij dit ambt. Hij ging enthousiast aan het werk, wat onder meer inhield dat hij Romeinse en oude Keltische of Germaanse heiligdommen vernielde. Volgens de legende deed hij dit in alle vrede, de mensen waren overal blij met zijn komst. Hij was de goedheid zelve.

“De heidense beelden vallen, geslagen door Martinus’ bijl. Niemand gelooft nog dat het goden waren, als ze zo gemakkelijk omvallen”, is de vertaling van de Latijnse tekst op de speciale Martinus-bijl, een oorspronkelijke bronstijd-bijl van natuursteen, die bewaard wordt in de collectie van Museum Catharijneconvent in Utrecht.

De allerbekendste goede daad van Martinus is dat hij zijn eigen mantel in tweeën sneed om de helft ervan te schenken aan een arme man.

Hamer_van_St._Maarten.jpg

Meer lezen?

  • Nationale bijentelling
  • Ridder in Orde van de Ster van Italië
  • Schots Weekend
  • Nieuwe voorzitter VVvA: Bert Huisman

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design