Het leven van de jager-verzamelaar

Het leven van de jager-verzamelaar

22-06-2021

De allereerste die iets over ons land opschrijft, is Julius Caesar (100-44 v. Chr.). De periode die daaraan voorafgaat, heet prehistorie. Dat woord betekent: voordat men opschrijft. De prehistorie duurt duizenden jaren; ons land verandert enorm. Ook de mensen veranderen. Langzamerhand krijgen ze een totaal ander leven. Zo beginnen we tienduizend jaar geleden met het leven van de jager-verzamelaar. Zij zijn nomaden, die alles zelf maken en hun kennis traditioneel van generatie op generatie overdragen.

Mesolithicum - middensteentijd
Jager-verzamelaars (8800-5300 voor Christus)

Tienduizend jaar geleden: de ijstijd is voorbij - de bizons, mammoeten, wolharige neushoorns en reuzenherten verdwijnen. Het klimaat warmt op en ons land raakt begroeid met bos. Er is volop eten voor de mensen: groene planten, noten, bessen en wortels. Ze kunnen bovendien jagen en vissen. De jager-verzamelaars zijn nomaden: rondtrekkend, met het seizoen mee. Ze wonen buiten, maar maken ook hutten. Dieren houden ze niet, al hebben
ze wel honden. Hun kampvuur dient als kookplaats en houdt gevaarlijke dieren op afstand. Misschien is het ook de plaats voor muziek, dans en oude verhalen.

Deze jager-verzamelaars maken alles zelf: hun kleding van dierenhuid, scherpe messen van vuursteen. Ook van hout, bot en gewei worden dingen gemaakt. Wie zo leeft, afhankelijk van de natuur, moet slim en handig zijn. Probeer maar eens een harpoen te maken, door een rij microlieten, dat zijn kleine scherpe vuursteenpuntjes, in een stuk hout of gewei te zetten, gelijmd met zelfgestookte berkenteer…

De jager-verzamelaars geven hun kennis van dieren, planten en seizoenen steeds aan elkaar door. Die traditie is van levensbelang.

Meer lezen?

  • Nieuwsbrief Zomervakantie 2024
  • Flora & Fauna nieuws juli 2024
  • Inwoners Alphen vieren 10 jaar fusie gemeente in Archeon
  • 'De Limes Leeft' podcast met Romein Ratna

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design