Bijzondere gasten

Bijzondere gasten

01-04-2022

Afgelopen weken wisten een aantal bijzondere bezoekers de weg naar ‘Operatie Zwammerdamschepen’ te vinden. Zo ontmoette onze fotograaf Willem de Jeu in de Romeinse Restauratiewerf Piter de Weerd die daar met vrouw en dochters de Zwammerdam 2 bestudeerde. “De Weerd?!” zult u denken. Ja zeker, hij is de zoon van de beroemde opgravingsleider van de Zwammerdamschepen, Maarten de Weerd. Zo konden ook de volgende generatie de bijzondere ontdekkingen van opa bewonderen. Het CCvD is van een geheel andere orde bezoekers. Deze archeologieprofessionals kwamen vergaderen maar dat niet alleen…

Bezoek archeologiedeskundigen
CCvD staat voor het Centraal College van Deskundigen (Archeologie) dat deel uitmaakt van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).  Dit college is samengesteld uit archeologen en projectontwikkelaars en ambtenaren, ondersteund door adviseurs. Samen bepalen zij de vereiste kwaliteit en diepgang van het archeologische onderzoek waartoe initiatiefnemers (“verstoorders”) worden verplicht bij projecten. Deze kwaliteit bepaalt natuurlijk ook de kosten voor archeologie bij bouwprojecten of de aanleg van een snelweg. In het algemeen pleiten de archeologische partijen voor de gezamenlijke afspraken wat hogere eisen. Projectontwikkelaars daarentegen– die die archeologen moeten betalen – voor lagere eisen. In een typisch polderwerkwijze komen deze partijen tot afspraken. Die afspraken worden vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

gast 2.jpg

Foto: Esther Wieringa

Onlangs is Yardeni Vorst geïnterviewd door de SIKB over de restauratiewerkzaamheden en het betrekken van het publiek daarbij. Dat is de SIKB zo goed bevallen dat zij de CCvD-vergadering eenmalig in Museumpark Archeon hebben georganiseerd inclusief een rondleiding door Yardeni.
Deze werd met veel enthousiasme ontvangen.  

 

 

Meer lezen?

  • Nieuwsbrief Zomervakantie 2024
  • Nationale Nachtvlinder Nacht 2024
  • Flora & Fauna nieuws juli 2024
  • Inwoners Alphen vieren 10 jaar fusie gemeente in Archeon

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design