De collectie

De collectie


De Zwammerdamschepen

Rijks Maritieme Erfgoed Collectie
Waaruit bestaat nu eigenlijk die beroemde schepen-collectie? Deze bestaat uit zes scheepswrakken die in de natte Zuid-Hollandse bodem goed bewaard zijn gebleven.
De schepen hebben op volgorde van ontdekking nummers gekregen. Het toeval wil dat de oneven nummers boomstamkano’s zijn en de even nummers grote Rijnaken.

Deze laatste groep, de vrachtschepen, hebben de typenaam `Zwammerdam’ gekregen en vormen de belangrijkste schepen van de collectie. Tussen de schepen is ook een vijf-meterlange stuurriem ontdekt.

Het scheepstype ‘Zwammerdam’
Vrachtschepen van het type `Zwammerdam’ hebben een bijzondere constructie. De meest kenmerkende onderdelen van deze platbodems zijn de kimmen. Dit zijn de in een hoek uitgehouwen scheepsdelen die de stevige overgang tussen het boord (zijkant) en de bodem van het schip vormen.

Voor de leggers van het schip, is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van rechte houten stammen met een aangegroeide zijtak. Uit de stamdelen werden de horizontale leggers gemaakt en uit de rechtopstaande zijtakken de zogenaamde knieën die in verticale richting de zijden van het schip ondersteunden. Om de leggers en de planken aan elkaar te bevestigen gebruikten de scheepsbouwers veelal gesmede spijkers. De Zwammerdamschepen hadden voorin het schip een mast, die waarschijnlijk een zeil kon voeren. Maar aan de mast was ook het touw om te jagen bevestigd. Bij een aantal schepen is daarnaast een roei-inrichting ontdekt.

Deze schepen waren met hun platte bodem uitstekend geschikt om grote ladingen over de Rijn te transporteren en aan te leggen in moerassige oevers van de Hollandse delta. Of de bemanning zeilde, roeide, boomde of joeg was waarschijnlijk afhankelijk van de wind, stroming of andere lokale omstandigheden.

 

Zwammerdam 1 Zwammerdam 2
zwmmrdam1 1.png zwmmrdam2 1.png
Zwammerdam 3 Zwammerdam 4
zwmmrdam3.png zwmmrdam4.png
Zwammerdam 5 Zwammerdam 6
zwmmrdam5.png zwmmrdam6.png

 

Ga terug naar de Zwammerdamschepen

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design