Zwammerdamschepen

Zwammerdamschepen


Het project Zwammerdamschepen en Nationaal Romeins scheepvaartmuseum

Achtergrond

De schepen van Zwammerdam zijn in de periode 1971 – 1974 opgegraven in de haven van het Romeinse limesfort Nigrum Pullum. Het betrof drie boomstamkano’s en drie vrachtschepen, een unieke vondst. In totaal zijn er zes vrijwel complete schepen gevonden in Zwammerdam. Ze kregen allemaal een nummer op volgorde van ontdekking. Toevallig hebben de kleinere vaartuigen de oneven nummer 1,3 en 5 gekregen. De vrachtschepen van het type 'Zwammerdam'zijn achereenvolgens genummerd 2,4 en 6.
Op de plaats van ontdekking is na ruim 40 jaar het Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM, Zwammerdam gerealiseerd en geïntegreerd binnen zorginstelling Ipse de Bruggen. Daar vindt de bezoeker vooral het verhaal van de ontdekking van de wereldberoemde Zwammerdamschepen.

De scheepsresten zelf zijn na de opgraving overgebracht naar de Ketelhaven en in latere instantie naar Lelystad. Daar is 95% van de scheepsresten geconserveerd. Ondanks herhaalde pogingen is het nooit gelukt de complete collectie Zwammerdamschepen te restaureren en tentoon te stellen. Slechts de kano’s 3 en 5 zijn voor het publiek te zien geweest in Rotterdam en in Lelystad, evenals de losse planken van de Zwammerdam 2.

In het kader van de ontwikkeling van de Nedergermaanse limes als toeristische lijn en de nominatie ervan als UNESCO Werelderfgoed is in de jaren 2012 – 2016 een aantal stakeholders samengekomen in het gezamenlijke initiatief om de schepen van Zwammerdam terug te brengen naar de regio van ontdekking. Na enige studies naar de mogelijkheden en de haalbaarheid, zijn begin 2016 het Rijk en de provincie Zuid-Holland overeengekomen dat het goed zou zijn als de scheepsresten, onderdeel van de nationale erfgoedcollectie, in bruikleen worden gegeven aan de provincie Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn en Archeon hebben vervolgens het initiatief genomen om een plan te ontwikkelen waarin wordt voorzien in de restauratie en de presentatie van de Zwammerdamschepen op het terrein van Archeon. Archeon neemt daarbij het initiatief om te komen tot het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum Archeon en de tijdelijke publiekstoegankelijke werkplaats, de Romeinse Restauratiewerf Archeon.

Zwammerdam Schepen

 

Voor meer informatie over de Zwammerdamschepen klikt u hier

Volg ons op social media:

© 2023 Archeon, SERA Business Design