Prehistorie

Romeinse tijd

Middeleeuwen

Direct naar

Mesolithicum

Tienduizend jaar geleden: de ijstijd is voorbij – de bizons, mammoeten, wolharige neushoorns en reuzenherten verdwijnen. Ons land warmt op en raakt begroeid met bos. Er is volop eten voor mensen zoals groene planten, noten, bessen en wortels. Ze kunnen bovendien jagen en vissen. Dit zijn nomaden dus ze trekken met het seizoen mee. Hun huizen zijn eigenlijk eerder een soort tenten. Een kampvuur dient als kookplaats en houdt gevaarlijke dieren op afstand. Misschien is het ook de plaats voor muziek en oude verhalen

Deze jager-verzamelaars maken alles zelf zoals hun kleding van dierenhuid en scherpe messen van vuursteen. Ook van hout, bot en gewei worden dingen gemaakt. Wie zo leeft, afhankelijk van de natuur, moet slim en handig zijn. Maak eens een zaagmes door een rij kleine scherpe vuursteenpuntjes in een handvat van gewei te zetten, gelijmd met zelfgestookte berkenteer.. Alle kennis van dieren, planten en de seizoenen wordt steeds doorgegeven en gedeeld. Dit is van levensbelang.

Een actieve rondleiding door één van onze jager-verzamelaars? Kijk bij arrangementen.

Mesolithicum
a SERA business design