Prehistorie

Romeinse tijd

Middeleeuwen

Direct naar

Klooster

Het Klooster heeft oorspronkelijk in Dordrecht gestaan en dateert uit 1350. Het Klooster werd bewoond door de minderbroeders. Zij vormen een bedelorde, in navolging van Sint Fransiscus. Dat betekent dat zij aardse bezittingen afwijzen. Hun kloostergebouw wordt ook gebruikt voor vergadering van het stadsbestuur. Gerealiseerd zijn een deel van de kloostergang, de keuken, de refter (eetzaal) en de dormter (slaapzaal). Oorspronkelijk zijn er meerdere ruimtes en gebouwen geweest, onder meer een kapel. De broeders zijn vaak aanwezig in de Kloosterkeuken en zingen Gregoriaanse liederen en laten de gasten meegenieten van hun verhalen. Nieuw aan de buitenkant van het Klooster is de klok, die is gegoten op Archeon op 21 december 2014 en opgehangen in de Klokkenstoel op 21 juni 2015. 

Klooster
a SERA business design