Prehistorie

Romeinse tijd

Middeleeuwen

Direct naar

Bronstijd

2000 - 800 voor Christus


Het gebruik van een nieuw materiaal markeert het begin van een nieuw tijdperk: de bronstijd. Het boerenbedrijf blijft de voornaamste bestaansgrond, maar de jacht vermindert wel sterk. De boeren houden meer vee: runderen, schapen, geiten en varkens. Door de benutting van de trekkracht van dieren, en door het gebruik van wol en melk wordt het agrarische bestaan nu lucratiever. Het gesettelde leven zorgt ook
dat mensen zich met meer zorg gaan kleden: in geweven stoffen met verschillende kleuren en motieven. Brons is geen heel sterk metaal, maar geschikt genoeg voor gereedschappen en zeker voor sieraden. Het is een luxeartikel, men ontleent er status aan. Een nieuwe uitvinding is het zwaard: een voorwerp dat puur een wapen is; het heeft geen andere functie. Pijl en boog of speer zijn ontstaan als jachtwerktuig. Uit deze periode zijn vele mysterieuze vondsten bekend, waarvan de betekenis niet altijd duidelijk is. We veronderstellen dat religie in de bronstijd een grote rol speelt. Moerassen, vennen en rivieren zijn daarbij blijkbaar belangrijk. Bronzen zwaarden, kralensnoeren, gewurgde slachtoffers zijn daarin
achtergelaten, mogelijk om goden of vooroudergeesten te bezweren.

Bronstijd

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast. Lees hierover meer in onze privacy statement