Processie H. Clara

Processie H. Clara

11-08-2019 - 11-08-2019

Processie H. Clara

Zondag 11 augustus geopend van 10.00 - 17.00 uur

Bezoekers die de Middeleeuwen willen doen herleven en beleven nodigen wij van harte uit om mee te doen met de Processie van Sinte Clara. Het begin- en eindpunt is het Minderbroeders-klooster. De aanvangstijd vindt u in het dagprogramma.

U kunt een rol vervullen tijdens deze processie. In een handomdraai ziet u eruit als Middeleeuwer. We zoeken wimpeldragers, wierookdrager, koster (kinderen), broeders (m) en vertegenwoordigers (m/v) van de gilden. Na afloop van de processie ontvangt iedere deelnemer een kleine Middeleeuwse lekkernij.

Voor meer informatie over het Minderbroederskoor ga naar www.minderbroederskoor.nl 

Achtergrondinformatie

Franciscus van Assisi
Het klooster in Archeon wordt bewoond door Minderbroeders. Dat zijn volgelingen van Sint Franciscus van Assisi. Hij leefde van 1181 - 1226. In een tijd dat de ruilhandel aan het verdwijnen was en er steeds meer geld in omloop kwam. Als zoon van welgestelde lakenhandelaren die van feesten en beesten hield, koos hij er uiteindelijk voor om arm te gaan leven. Zonder eigen bezit. Te gaan zorgen voor armen en zieken. Om klusjes te doen of te gaan bedelen om eten en drinken in naam van de liefde Gods. Het gaat niet om materiële rijkdom in ons bestaan, maar om de kwaliteit van onze relatie met de mensen om ons heen. “Kijk om je heen. De wereld is voor ons door God geschapen. Wees dankbaar en heb er respect voor”. Trek erop uit naar de 4 windstreken en vertel de mensen over God en roep ze op tot boetvaardigheid. Zijn volgelingen waren de eerste die in de volkstaal gingen preken. Veel dieren kwamen naar hem toe om bescherming te zoeken of te luisteren naar zijn preken. Daarom vieren wij op zijn verjaardag, 4 oktober, Werelddierendag. Hij kreeg volgelingen en de Paus gaf toestemming om een kloosterorde te beginnen: de Orde van de Mindere Broeders.

Clara van Assisi
Clara was de adellijke dochter (1194) van een graaf en gravin. Haar moeder was diep religieus. Clara, en later haar zus Agnes, voelden zich aangetrokken door de boodschap van armoede van Franciscus. Het feit dat ze vrouw was, zat haar in de weg. In die tijd werd een vrouw beschermd en was thuis.  Zij moest van haar vader uitgehuwelijkt worden. Dat heeft ze drie jaar weten uit te stellen. In 1212, de nacht na Palmzondag, heeft ze haar ouderlijk huis verlaten en heeft zich gevoegd bij de groep broeders van Franciscus. Franciscus zat eigenlijk niet te wachten op een vrouw die bescherming behoeft en niet mee op straat kan gaan om voor anderen te zorgen en te bedelen. Hij bracht haar aanvankelijk onder in een Benedictijnenklooster en vervolgens in een zusterklooster. Toen het stof in haar familie was opgetrokken, verbleef zij  in de kerk en gebouwen van San Damiano. Haar zus Agnes voegde zich als eerste volgelinge bij haar. Nog meer vrouwen volgden haar voorbeeld om arm te leven en Christus na te volgen door gebed en meditatie. Later traden ook haar moeder en haar zus Beatrix toe. Het werd de gemeenschap van de Arme Vrouwen van San Damiano genoemd.. Het waren aldus  beschermde en beschouwende zusters, slotzusters, geworden. Het klooster met Clara als abdis, heeft tot haar dood in 1253 bezitloos geleefd. Na haar dood  was hen door het kerkelijk gezag  toegestaan om enig bezit te hebben. Dat maakte hen minder kwetsbaar.  Vanaf 1263 worden haar volgelingen Clarissen genoemd.

Beschermheiligen en feesten
Sinte Clara is de beschermheilige van de bleeksters,  breisters, glasschilders, glazenmakers, wasvrouwen en  naaisters. Verschillende vaandels, ook van andere gilden, zullen in de processie van Gravendam te bewonderen zijn.  Haar feestdag is 12 augustus.

Kruis van San Damiano
Het Minderbroedersklooster heeft een kopie van het Kruis van San Damiano. Dit wordt plechtig door de broeders in de processie meegedragen ter ere van Sinte Clara.

Gratis entree met de Museumkaart

Meer lezen?

 • 24-12-2022
  Tentoonstelling: Wereld vol Goden
 • 07-02-2023
  Online lezing: door Dean Mepschen
 • 12-02-2023
  Valentijnsbrunch
 • 26-02-2023
  Voorjaarsbrunch

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2023 Archeon, SERA Business Design