Midzomer in de middeleeuwen

Midzomer in de middeleeuwen

26-06-2016 - 26-06-2016

Midzomer in de middeleeuwen

Op zondag 26 juni vieren de Broeders de geboortedag van Sint Jan de Doper. Zijn feestdag, 24 juni, wordt in de middeleeuwen als midzomer gevierd. Sint Jan is de aankondiger van verandering in ons bestaan. De zon is op haar hoogste punt. De zaaitijd van de meeste gewassen is over. Er kan geoogst gaan worden. Sint Jan wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. De Minderbroeders vieren zijn verjaardag met een processie. Zij dragen een schrijn mee waarin een leren stukje van het heupkleed van Sint Jan ligt. Zo hebben we een aandenken aan een mens uit het verleden die van grote betekenis is geweest. Dat geeft energie en is reden voor een feest.

Iedereen kan aan deze optocht meedoen. We maken versieringen met Sint Janskruid en nemen vlaggen en vaandels mee. Doe je ook mee?!

We zoeken:

Kinderen en volwassenen die het verleden willen beleven door mee te lopen in de processie als enthousiaste middeleeuwse vertegenwoordigers  van de Stad  Gravendam  en haar Gilden. Aanvangstijd: zie het dagprogramma. Vertrekpunt: Minderbroedersklooster.

Geschiedenis:

Bronnen vermelden dat midzomer  in de Middeleeuwen gevierd werd op 24 juni, de feestdag van Johannes de Doper. Een belangrijke heilige dus.  Want er worden in de heiligenkalender slechts  drie geboortefeesten gevierd: die van Jezus op 25 december, van Maria op 8 september en van  Johannes de Doper dus op 24 juni.  In Archeon vieren we het feest op de zondag rond 24 juni.

De Christelijke Liturgische feesten en gebruiken zijn nauw verweven met de ons omringende natuur.

De stand van de zon en de maan, de seizoenen,  dag en nacht, woestijn en vruchtbare grond, leven en dood, hebben daarin hun plaats en betekenis met  verwijzing naar de Schepper van het heelal.

Een voorbeeld hiervan is: op 25 maart brengt de engel Gabriël de boodschap aan Maria dat zij overschaduwd zal worden door de Heilige Geest.  Op dat moment was haar nicht Elisabeth 6 maanden zwanger.   Drie maanden later op  24 juni wordt Johannes geboren. Zes maanden later op 25 december wordt Jezus geboren. (zie Lucas 1: 26)

Op 24 juni gaan met de komst van Johannes de Doper, de Voorloper, de dingen anders lopen. Ook in de natuur. De zon is op haar hoogste punt. De zaaitijd is voor de meeste gewassen over.  In de streek rond Gravendam is het gezegde: “na Sint Jan neemt de zee geen buien meer an.” Onweersbuien drijven dan niet meer de zee in.  Ook wordt gezegd: met Sint Jan draait het blad zich om. Sint Jan markeert een overgangssituatie.

Zoals bij zoveel Christelijke feesten zijn er  op de achtergrond voorchristelijke elementen te bespeuren. Een voorbeeld hiervan zijn de Sint-Jansvuren, die een ode aan de zon zouden  kunnen betekenen  en/of symbolen van voorchristelijke offers.  In de Bijbel zegt Johannes de Doper dat er na hem iemand zal komen die doopt met water en vuur.  Vuur reinigt, vuur verlicht de geest en verwarmt het hart. Aldus lijkt er een samenvloeien te zijn van voorchristelijke en christelijke symboliek.

Het Sint-Janskruid is eveneens omgeven met  (voor)christelijke elementen. Het rode sap in de plant zou erin gekomen zijn toen tijdens de onthoofding van Johannes er bloed op de plant terecht kwam. Daarom gaat er van het kruid een geweldige kracht uit die zelfs de duivel te machtig is. Het rode sap wordt in volkslegenden ook in relatie gebracht met het bloed van Christus. 

In het volksgeloof beschermt het kruid tegen onweer en bliksem, helpt het meisjes aan hun gedroomde vrijer en helpt het de koe om meer melk te geven wanneer de boer het over haar huis wrijft. En nog veel weer……

Als heelmiddel werd en wordt het kruid nog steeds gebruikt onder de naam Johannesolie. Onder meer bij kneuzingen, blauwe plekken en snijwonden.

Vandaag  houden wij een  14e eeuwse  processie met vlaggen en vaandels  omdat de natuur rond Sint Jan op haar hoogtepunt is . Het geheel vooraf gegaan door het processiekruis dat versierd is met Sint Janskruid. We zijn blij met wat de schepping van God ons biedt.  En dat Sint Jan Jezus  is voorgegaan. Daarom nemen we in de processie een reliek van hem mee. Het Minderbroedersklooster bezit een leren stukje van zijn heupkleed.  Zo hebben  we hierop aarde een aandenken aan een heilig mens die de weg van Jezus heeft voorbereid.

Meer lezen?

 • 24-12-2022
  Tentoonstelling: Wereld vol Goden
 • 07-02-2023
  Online lezing: door Dean Mepschen
 • 12-02-2023
  Valentijnsbrunch
 • 26-02-2023
  Voorjaarsbrunch

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2023 Archeon, SERA Business Design