Nationaal Romeins Scheepvaart Museum

Nationaal Romeins Scheepvaart Museum


"Operatie Zwammerdamschepen bouwt aan de basiscollectie van het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum. Dit museum zal verrijzen als nieuwe entree van Museumpark Archeon. Het nieuwe gebouw zal daarnaast onderdak geven aan het Provinciaal Archeologisch Depot van Zuid-Holland en de UNESCO Limes Visitor hub (zie afbeelding). Met deze uitbreiding zal Museumpark Archeon uitgroeien tot een van Europa’s grootste erfgoedcentra, zowel in bezoekersaantallen, collectie en expertise. Deze samenwerking van veel partijen – overheden, bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen en vrijwilligers – leidt tot een unieke synergie op lokaal, regionaal maar zeker ook (inter)nationaal niveau. 

Nationaal Romeins Scheepvaart Museum.png

In 2020 is voor dit nieuwe gebouw een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt door Van Roosmalen Van Gessel Architecten in samenwerking met betrokken partijen. In 2020 heeft tevens de gemeente Alphen aan den Rijn ruimte bij de entree van Archeon gemaakt om de bouw mogelijk te maken. In 2022 zal naar verwachting een aantal besluiten worden genomen over het definitieve ontwerp en de bouw van het Natonaal Romeins Scheepvaart Museum.    

Haven Forum Hadriani_Kriek.jpg

Centraal in het museum staat de hele collectie van zes Zwammerdamschepen. Ze zullen volledig geresteerd te bewonderen zijn inclusief tuigage en lading. De schepen zullen de bezoeker leiden door het landschap van de Hollandse delta in de Romeins tijd. Langs havens en forten, maar ook door sloten, weilanden en afgelegen gehuchten. Welke lading voeren ze? Wie waren de schippers? Hoe konden ze navigeren? En hoe werden ze voortbewogen? Deze en nog veel meer vragen zullen worden beantwoord in een vaste opstelling aangevuld door thematische wisselexposities. 

20210720_Kaart_Roman routes North Sea_Hazenberg Archeologie.jpg 

Naast de Hollandse Delta zal aandacht worden besteed aan het transport over rivieren naar de Noordzee om de oversteek te maken naar Britannia. Daar waren voor het Romeinse leger de werkeijke schatten te halen: goud, zilver, koper en vooral ijzer. Daarvan had het Romeins Rijk nooit genoeg! En de Zwammerdamschepen zorgde voor de belangrijke schakel tussen kust en Keulen (en de rest van het Romeins Rijk)."

 

Overzicht Zwammerdamschepen

batavialand.png EDBA.png FondsAlphen.png gemeentealphenaandenrijn.png
hazenberg-archeologie.png Logo Museumpark Archeon.png MFO_LOGO_RGB_ROOD_SMALL.png provinciezuidholland.png
rijksdienst-cultureelerfgoed.png romeinselimes.png saxionhogeschool.png universiteitleiden.png
vanroosmalenenvangesselarchitecten.png VL_LOGO_COMPLEET_2021_RGB.png 25 jaar VVvA.png VSBfonds.png

Volg ons op social media:

© 2023 Archeon, SERA Business Design