Lezing: Van panfluit tot pilum

Lezing: Van panfluit tot pilum

13-12-2022 - 13-12-2022

Lezing: Van panfluit tot pilum

Aan de oever van het Oer-IJ werd omstreeks 15 na Chr. een Romeins fort met haven gebouwd. De archeologische resten hiervan zijn vanaf de jaren ’70 tot ’90 van de vorige eeuw opgegraven door leden van de archeologische werkgroep Velsen en van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Het opmerkelijke aan de vindplaats is de hoeveelheid organische vondsten, met name van hout, die in de gunstige conserverende omstandigheden bewaard is gebleven. Uit onder andere het havenbekken en de waterputten zijn houten voorwerpen verzameld die ons een beeld geven van het alledaagse leven van de fort bewoners, hun contacten met anderen en van de leefomgeving rondom het fort.

Dankzij recent onderzoek aan de houten voorwerpen hebben we nu meer kennis van hun specifieke functie, de gebruikte houtsoorten en de voorkeur en als het gaat om de toepassing van specifieke soorten, en over het ambachtelijke kennisniveau van de houtbewerkers. Een gevonden houten panfluit en een staf van een centurio behoren tot de grote verrassingen van dit onderzoek.

Wilt u de lezing bijwonen? Geef je hier op
De locatie is Museumpark Archeon, het is van 20.00-22.00 uur en de kosten zijn gratis.

Over de spreker: Silke Lange werkt als archeoloog en houtspecialist bij het onderzoeksbureau BIAX voor biologische archeologie en landschapsreconstructie in Zaandam. Zij heeft archeologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en zich tijdens haar studie in de materiaalgroep hout verdiept.

Zij is ook voorzitter van de Stichting WOODAN, een online platform voor hout vondsten uit archeologische contexten.

Silke-Lange-225x300.jpg pilum.jpg

Meer lezen?

 • 26-03-2023
  Zondagsbrunch
 • 01-04-2023
  Nationale Museumweek
 • 02-04-2023
  Palmpasenprocessie
 • 07-04-2023
  Goede Vrijdag

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2023 Archeon, SERA Business Design